KULTURENS FADDERBARN

 

DOT är med och utvecklar pedagogiska samplaneringstillfällen för de deltagande kulturinstitutionerna i projektet Kulturens fadderbarn.

27.5–5.6.2020 hölls det första  webbinariet för utvecklingen av Kulturens fadderbarns ansatsmärken. Målet var att gemensamt med alla aktörer samla gemensamma ansatsmärken som varje kulturorganisation kan ha som hjälp vid planeringen av sitt program för fadderbarnen under de sju åren.  yhteisiä askelmerkkejä. Vi har samlat aktörernas gemensamma uppfattning om vad vi menar när vi talar om projektets kvalitet och pedagogik. Vilka konkreta delar består de av?

Våra inspirerande föreläsare var bl. a. Minna Huotilainen, Satu Sopanen, Päivi Setälä och Suzanne Osten. Webbinariet faciliterades av Raquel Benmergui vars illustrationer du kan se här nedan.

Raquel grafiikka KuKu semma 3.6.2020

Samplaneringstillfället resulterade i de första ansatsmärkena som snart kommer att publiceras. 

Följande samplaneringstillfälle hölls 20.11.2020.

 

 

Tack till

 

 Kulturens fadderbarn

Alla Helsingforsbarn som föds 2020 eller senare får en kulturaktör som fadder. Genom aktören kommer barnet tillsammans med familjen i personlig kontakt med konsten.

Kulturfaddern bjuder årligen in barnet till minst två evenemang. Evenemangen är avgiftsfria och har planerats så att de stöder barnets respektive utvecklingsskede och familjens välbefinnande. Fadderskapet fortsätter tills barnet börjar i skolan.

Tjänsten omfattar cirka 30 aktörer inom konst och kultur. Faddern till barnen som föds år 2020 är Helsingfors stadsorkester. Barnen som föds år 2021 får teatrar i Helsingfors som sina faddrar. Kulturfaddern bestäms enligt barnets födelseår.

Kulturfaddrarna utvecklar verksamheten i samarbete med familjerna och tillsammans med sakkunniga vid mödra- och barnrådgivningarna och småbarnspedagogiken.

Om barnet bor i Helsingfors och är född år 2020 eller senare kan han eller hon anmälas som fadderbarn på www.kummilapset.hel.fi

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor.

www.kummilapset.hel.fi