DET MEST VÄRDEFULLA? - nu som video!

 


På våren 2020 måste föreställningarna av det deltagande dramat i utställningen Sinnesstämning avbrytas när pandemin stängde museerna. Dramat inspelades på hösten 2020 och sedan dess kunnat beställas gratis till skolorna. 

Livet under 1939-1945 hade underligt många likheter med vår vardag just nu. Följ oss på en historisk resa tillbaka till tiden då allt var stängt eller inställt. En tid kanske lik vår egen tid då det var svårt att få relevant information och människors framtidsplaner förändrades. 

Föreställningens manus är skriven till utställningen Sinnesstämningar Helsingfors 1939-1945 - utställningen.
Videon i sin helhet kan beställas från Helsingfors stadsmuseum eller direkt från oss:
hkm.peda@hel.fi tai info@teaterskolandot.fi.
Läs mer om föreställningen: https://www.dotdot.fi/forestallningar/det_mest_vardefulla/


Morgonen då Helsingfors anfölls satt barnen i skolan. Ljudet av flyglarm betydde att ryska plan flög över huvudstaden och att staden skulle bombas.

Vår berättelse börjar här, det är 30.11.1939.

Se Det mest värdefulla? -trailern 
 


Museerna är evakuerade. De vetenskapliga ”skatterna”ska också räddas.
Det sägs att ryssarna har en lista på våra konstskatter som de tänker utmäta i
krigsskadesstånd. Så vi gömmer dem. Jag vet att en del förts till Sverige.
Månne våra skatter någonsin hittar tillbaka? 
Vi kan inte rädda allt, så vi måste tänka vad är viktigast att skydda och bevara? 
Vad är Finland?

 


Året är 1940 och det är fred, men Vuokkos man Tauno får inte återvända hem från fronten. Brev är den enda kontakten mellan familjemedlemmarna. Det går en massa rykten på stan, brev censureras och det är lång kö till nyhetsfilmerna på biograferna.  Vad kan man lita på?


- Vad ska jag lämna här? Det här ska jag fortsätta arbeta med, de här kan jag sälja om jag behöver pengar, mammas schal – den värmer, mina minnen...det här vill jag komma ihåg...
- Jag ska följa Hans till Tyskland. Det finns inget kvar för mig här. Jag kan inte sova på nätterna när jag väntar på flygalarm. Hans känner musiker där. Jag vill börja leva på min konst! Jag vill fortsätta komponera.

 

Fotograf Matti Halén


Förra november hade det förflutit 80 år sedan Vinterkriget bröt ut. DOT rf och Helsingfors stadsmuseum erbjuder nu en möjlighet att behandla krigstiden med eleverna ur civilbefolkningens synvinkel.                                                                                                                   

 Ett tillhörande pedagogiskt materialpaket skickas med e-post i samband med beställningen.

OBS! Videon har svensk text.

Innehåll: Det deltagande dramat som riktar sig till årskurserna 7-9 och andra stadiet, berättar om hurdana sinnesstämningar det var i Helsingfors under krigsåren och hur man upplevde evakueringen av barn och konstverk. En hemlig underrättelsetjänst, dit man hade värvat tusentals stadsbor, kartlade medborgarnas stämningar. Eleverna kan reflektera över dessa krigstida fenomen och hitta paralleller till vår egen tid. Föreställningen för tittaren runt i utställningslokalen. Dramat har gjorts i samarbete med DOT rf.
Målgrupp: årskurs 7-9 och andra stadiet
Läroplan: K1, K2, K3, K4, humanistisk-samhälleliga ämnen, modersmål och litteratur.
Beställningar: endast via Kultus-kalendern.
 

 

”Våra trupper är modiga och ivriga till sinnet, och folket förhåller sig lugnt och beslutsamt till händelserna”.

 

Hurdan var stämningen i Helsingfors under krigsåren? Hur upplevde man bombardemangen samt evakueringarna av barn och konstverk? Framstod evakueringarna som förutseende omsorg eller ett första symtom på världens undergång? Det här var en viktig fråga för statsledningen, eftersom civilbefolkningens tankar  förmedlades till fronten och hade en direkt inverkan på soldaternas stridsvilja. 

Sinnesstämningarna kartlades av en hemlig  underrättelsetjänst, till vilken man hade värvat tusentals stadsbor. I synnerhet efter bombningarna av Helsingfors trängdes folk  på buss- och järnvägsstationen och betalade överpris för taxiresor. Barn, unga, kvinnor och äldre tog sig ut på landsbygden till släktingar och bekanta. Många kvinnor stannade också kvar i staden och såg bl.a. till att spårvagnarna trafikerade och stadens verk var i funktion. 

Utställningen Sinnesstämning och dramat Det mest värdefulla omspänner tidsperioden från hösten 1939 till början år 1945. Med hjälp av deltagande drama kan eleverna reflektera över krigstida fenomen och hitta paralleller till vår egen tid. Programmet är ett samarbete mellan DOT rf och Helsingfors stadsmuseum.

 

Målgrupp: högstadier, gymnasier och 2.stadiet  (Max 30 elever/grupp)
Läroplan:   K1, K2, K3, LK, humanistisk-vetenskapliga ämnen, modersmål och litteratur.


På svenska och finska : 18-28.8 kl 9-10 och 10-11
Finsk rubrik: Kaikkein kallein? - Osallistava draama elämästä kotirintamalla                         

Förfrågningar och bokningar: via Kultus-kalendern
https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/6880/det-mest-vardefulla

Kontakt: hkm.peda(at)hel.fi och info@dotdot.fi

Konstpedagogisk helhet - föreställning, bearbetning och efterarbete

 

De pedagogiska delarnas syfte är att uppmuntra till reflektion och att fördjupa den egna upplevelsen samt att ge nycklar till att arbeta vidare med teman som finns i föreställningen.

Föreställningen medföljs av en diskussion där deltagarna får bearbeta det sedda tillsammans med skådespelarna. Teman som de kan välja mellan att diskutera är:

  • Flyktingar
  • Övervakning
  • Könsroller
  • Förstörelse av kulturarv
  • Sinnesstämningar
  • Krigsskador – psykiska och fysiska

Vi hoppas att ni fortsätter diskussionen i skolan efter besöket och kan då till exempel bekanta er med

Helsingfors stadsmuseums inspirationsmaterial
och Svenska litteratursällskapets bok Krigets barn
De finns här båda i Pdf-format.

Om utställningen: http://hakasalmenhuvila.fi/?post_type=nayttelyt&p=1772&preview=true

 

EXTRA

VAD SKULLE DU RAPPORTERA OM VÅRA SINNESSTÄMNINGAR I HELSINGFORS IDAG - JUST NU?

Skriv ett sms till oss i samma stil som citaten på museet.
Sms:a till +358 45 8991404 eller per e-post: info@dotdot.fi.


Vi tackar våra samarbetsparter Helsingfors stadsmuseum, personalen vid Villa Hagasund, författare Anna Kortelainen och Finlands nationalteater.