DET MEST VÄRDEFULLA? 

 

Förra november hade det förflutit 80 år sedan Vinterkriget bröt ut. DOT rf och Helsingfors stadsmuseum erbjuder nu en möjlighet att behandla krigstiden med eleverna ur civilbefolkningens synvinkel.                                                                                                                   

 

 

”Våra trupper är modiga och ivriga till sinnet, och folket förhåller sig lugnt och beslutsamt till händelserna”.

 

 

Hurdan var stämningen i Helsingfors under krigsåren? Hur upplevde man bombardemangen samt evakueringarna av barn och konstverk? Framstod evakueringarna som förutseende omsorg eller ett första symtom på världens undergång? Det här var en viktig fråga för statsledningen, eftersom civilbefolkningens tankar  förmedlades till fronten och hade en direkt inverkan på soldaternas stridsvilja. 

Sinnesstämningarna kartlades av en hemlig  underrättelsetjänst, till vilken man hade värvat tusentals stadsbor. I synnerhet efter bombningarna av Helsingfors trängdes folk  på buss- och järnvägsstationen och betalade överpris för taxiresor. Barn, unga, kvinnor och äldre tog sig ut på landsbygden till släktingar och bekanta. Många kvinnor stannade också kvar i staden och såg bl.a. till att spårvagnarna trafikerade och stadens verk var i funktion. 

Utställningen Sinnesstämning och dramat Det mest värdefulla omspänner tidsperioden från hösten 1939 till början år 1945. Med hjälp av deltagande drama kan eleverna reflektera över krigstida fenomen och hitta paralleller till vår egen tid. Programmet är ett samarbete mellan DOT rf och Helsingfors stadsmuseum.

 

Målgrupp: högstadier, gymnasier och 2.stadiet  (Max 30 elever/grupp)
Läroplan:   K1, K2, K3, LK, humanistisk-vetenskapliga ämnen, modersmål och litteratur.


På svenska: 24-28.2. kl 9-10 och 10-11
På finska: Kaikkein kallein? - Osallistava draama elämästä kotirintamalla                                              Från tisdag-fredag i mars 2020 kl 9-10 och kl 10-11.                                   

Förfrågningar och bokningar: via Kultus-kalendern

https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/6880/det-mest-vardefulla

Kontakt: hkm.peda(at)hel.fi

Konstpedagogisk helhet - föreställning, bearbetning och efterarbete

De pedagogiska delarnas syfte är att uppmuntra till reflektion och att fördjupa den egna upplevelsen samt att ge nycklar till att arbeta vidare med teman som finns i föreställningen.

Föreställningen medföljs av en diskussion där deltagarna får bearbeta det sedda tillsammans med skådespelarna. Teman som de kan välja mellan att diskutera är:

  • Flyktingar
  • Övervakning
  • Könsroller
  • Förstörelse av kulturarv
  • Sinnesstämningar
  • Krigsskador – psykiska och fysiska

Vi hoppas att ni fortsätter diskussionen i skolan efter besöket och kan då till exempel bekanta er med

Helsingfors stadsmuseums inspirationsmaterial

och Svenska litteratursällskapets bok Krigets barn

De finns här båda i Pdf-format.

Om utställningen: http://hakasalmenhuvila.fi/?post_type=nayttelyt&p=1772&preview=true

 

EXTRA

VAD SKULLE DU RAPPORTERA OM VÅRA SINNESSTÄMNINGAR I HELSINGFORS IDAG - JUST NU?

Skriv ett sms till oss i samma stil som citaten på museet.
Sms:a till +358 45 8991404 eller per e-post: info@dotdot.fi.


Vi tackar våra samarbetsparter Helsingfors stadsmuseum, personalen vid Villa Hagasund, författare Anna Kortelainen och Finlands nationalteater.