Fortbildning för vuxna

 

Skräddarsydda kurser, verkstäder och föreställningar

 

 

 


Lärarfortbildningar


Helsingfors stad

Fortbildning för språkbadslärare 20.11.2017

Övningarna från Karolina Sveibys dramaworkshop den 20.11 hittas på följande länk.

Finns tillgängliga under en begränsad tid. Om Du vill ha utförligare information om övningarna, kontakta dot. :) 

Kielikylvyn kehittämishanke

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut


Regionsförvaltningsverket

28.9.2017

Dramapedagogiska verktyg som samtalsöppnare

 


DOT skräddarsyr utbildningar i drama för lärare och ledare

 

Utbildningen ger dig:
Konkreta verktyg som ni kan använda i klassrummet till stöd för att utveckla dramaundervisningen i er skola.
• metoder
• konkreta verktyg
• inspiration
• en kursplan för den egna undervisningen 

Genom lärarfortbildning i drama vill DOT inspirera lärare av drama i finska skolor att våga utveckla dramaundervisningen. Vi vill ge lärare verktyg att göra drama ett meningsfullt och aktivt ämne i skolorna. Det finns även potential för dramaundervisningen att stödja undervisningen i andra ämnen. 

Exempel på innehåll

• Vad är drama?
• Dramas element (spänning, kontrast, symbol, metafor, metaxis, dramaform, dramakompetens, estetisk ram) och övningar om hur man kan diskutera och illustrera dessa med eleverna.
• Subtext
• Arbeta med text (monologer, collage, pjäser, dra ut och analysera meningen)
• Uppvärmningslekar
• Värderingsövningar
• Kroppen (röst, rörelse, kroppspråk för kommunikation)
• Improvisation och rollspelsövningar
• Rollfigur (hur hjälpa eleverna att hitta på och bygga en roll)
• Mask (grunden, övningar med röst och rörelse)
• Processdrama
• Forumteater 
                                                                         


Mångfald och Dialog


                                       

 

Vad är MOD?:

Ett utbildningsprogram som genom gruppövningar, diskussion och föreläsningar hjälper deltagarna att pröva sina värderingar om det som är annorlunda, om människobild, människovärde, mänskliga rättigheter, kultur och samhälle. Deltagaren blir medveten om sina attityder och reaktioner samt får redskap att bearbeta dessa.

Avsikten är inte att komma fram till vad som är rätt eller fel utan att upptäcka fördo-mar, förstå konflikter, forma visioner och skapa modeller för ett jämställt samhälle.


www.mod.evl.fi
                          

 

 

 

 

 

 


TyHy

Dramapaket för arbetsplatstrivsel

Suomeksi

 

Variant 1:

Fokus ligger på arbetsplatstrivsel och förbättring av samarbetet i teamet. Frågor bearbetas praktiskt mha dramaövningar och diskussion. Beställaren avgör vilka frågor som skall behandlas i verkstaden och bearbetningen leds av en dramapedagog. Trots att metoden är fysisk passar den alla. Inga förhandskunskaper i drama och teater krävs!

 

Variant 2:

Verkstaden målsättning är att förstärka tryggheten i teamet och att ge verktyg för att uttrycka sig inför sina kolleger. Detta övar vi på genom roliga improvationsövningar och –spel. Med hjälp av dramaövningar lär vi oss ge och ta emot respons samt att samarbeta konstruktivt i grupp.

 

Priset för ett paket är 800 €.

En träff med teamledaren el. dyl. krävs eftersom paketen skräddarsys enligt beställarens behov.

Tid ca 3 timmar. Antal deltagare ca 12-20 personer.