DOT samarbetar med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

 

 • Barnets sinne - mentala färdigheter för småbarnsfostran och mödravårdscentralen –utbildning och material 

 

 • Må bra tillsammans - utbildning för främjande av barns psykiska hälsa
  (Längre ner på sidan!) 

 

Utbildningar år 2019:

 • Må bra tillsammans, Pargas 29.1
 • Må bra tillsammans, Karleby 4.3
 • Må bra tillsammans, Esbo 20.3

Utbildningar år 2018:

 
Mer information om utbildningarna finns längre ner på sidan.
Kontakt: Tuomas Katila, tel. 040 627 6561, tuomas.katila@mieli.fi
 
 

Barnets sinne 

Mentala färdigheter för småbarnsfostran och mödravårdscentralen 

Barnets sinne – Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken

Hur kan du stödja ett litet barns psykiska hälsa? På vilket sätt kan du lära ett barn mentala färdigheter? Småbarnsfostran har många möjligheter att stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och inverka på familjens välbefinnande. Tal, möte, närvaro och kärlek spelar en central roll. Ett litet barns psykiska hälsa förstärks bland annat av att lära sig känslo- och vänskapsfärdigheter, närvaron av trygga vuxna liksom också en regelbunden vardagsrytm.
 

Målsättningar för Barnets sinne - utbildningen 

 • att få kunskap om hur man kan stärka och främja barns psykiska hälsa inom småbarnspedagogiken
 • att bekanta sig med materialhelheten Barnets sinne och prova på den i praktiken
 • att utifrån materialhelheten Barnets sinne få verktyg för det egna arbetet

 

Utbildning och material för att uppmuntra och inspirera dem som arbetar med små barn att bli medvetna om betydelsen av främjandet av psykisk hälsa för barnets välbefinnande.

1. ARBETSUPPGIFTER

Under verkstaden bekantar man sig med affischerna som beskriver färdigheter inom psykisk hälsa samt de tillhörande verktygen. Med hjälp av dem planerar man hur man kan arbeta med teman kring främjande av psykisk hälsa i det egna arbetet med barn och föräldrar samt inom arbetsgemenskapen.

2. DJURBARNENS LIV

I denna verkstad lär man sig forumteater som metod för att öva vänskapsfärdigheter. Materialet består av ett häfte med berättelser och sex djurfigurer. Med hjälp av forum- och dockteater övar barnen färdigheter inom psykisk hälsa, exempelvis att trösta, hjälpa, uppmuntra, be om förlåtelse samt prata om och hantera känslor. Varje deltagare får ett eget dockteatermaterial.

3. KONST OCH PSYKISKA HÄLSA

I denna verkstad talar man om hur konst, särskilt konstbilder, kan användas för att främja barns psykiska hälsa. Man bekantar sig med boken Barnets sinne och uppgifterna i den samt konstkortleken Vennys och Eeros vackra bilder. Varje enhet får en egen uppsättning konstkort.

Varje deltagare får en egen bok Barnets sinne – Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken och rådgivningen. Den kommer att uppmuntra och inspirera de som arbetar med små barn att bli medvetna om betydelsen av främjande av psykisk hälsa för barnets välbefinnande. Handboken innehåller centrala kunskaper och färdigheter från ett litet barns synvinkel. Dessutom ger bokens lek- sport- musik- och bildkonstövningar möjligheter att dyka in i teman kring psykisk hälsa tillsammans med barn.

Materialet som hör till boken är Djurbarnens liv – Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater, konstkortleken Vennys och Eeros vackra bilder, Med tryggt sinne som förälder-bildkort, Kort för vänskapsfärdigheter, Må bra en stund -kort för arbetsgemenskaper, affischer samt verktygen: Må bra-snurran, Känslornas pariserhjul, Samvaro, Trygga vuxna, Överlevarens segel och Må bra-handen.

FRÅGA OM UTBILDNINGAR!

.

Läs mer:

 

Varje deltagare får ett fint materialpaket med sig helt kostnadsfritt.

Materialet består av Handboken Barnets sinne, Materialet till Djurbarnens liv -dockteater samt enhetsvis konstkorten Vennys och Eeros vackra bilder. 

Materialet finns tillgängligt även på webben: 

 

 


Må bra tillsammans

Utbildning för främjandet av barns psykiska hälsa 

 

                                         

Må bra tillsammans –utbildningen arrangeras av Föreningen för Mental Hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura) i samarbete med DOT rf (Föreningen för Drama och Teater). 
Utbildningen består av två eftermiddagar, varav den första till stor del byggs upp av föreläsningar och den andra av workshopsarbete. 

Utbildningens mål: 

 •  att få kunskap om hur man kan stärka och främja barns psykiska hälsa i skolan och i samarbete med föräldrarna 

 

Utbildningens särskilda mål för klasslärare: 

 •  att få verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen 
 •  att genom praktiskt workshoparbete bekanta sig med undervisningsmaterialet och övningar inom psykisk hälsa 

 

Utbildningens särskilda mål för den elevvårdande personalen: 

 •  att få idéer kring samarbete inom elevvården (med utgångspunkt i den nya elev-och studerandelagen) 

Varje deltagare får ett fint materialpaket med sig helt kostnadsfritt.

Materialet består av Handboken Må bra tillsammans, Känslo-och kompiskort och dockteatermaterialet Djurbarnens liv. Materialet finns tillgängligt även på webben: 

 

 

 

 

För ytterligare information: 

Tuomas Katila, tel. 040 627 6561, tuomas.katila@mieli.fi