En nypa Unionsgata – En tids- och matresa i huvudstaden

1812–2012

 

 

8.5.2012 – 11.5.2012

 


Helsingfors kulturcentral producerar tids- och matresan i samarbete med gymnasiet Kallion lukio, DOT rf, Helsingfors stadsmuseum och Helsingfors universitet.

Nu firar Helsingfors! De historiska stadsrundvandringarna är här igen!

Vi erbjuder alla fjärdeklassare i Helsingfors en tidsresa på Unionsgatan, i vilken verklighet och lek möts. Under rundvandringen besöker vi intressanta platser och bekantar oss med historiska personer och med maträtter som varit populära under de olika årtiondena. Dessutom får vi höra fascinerande berättelser om Helsingfors från de senaste 200 åren.

Gatans historia väcks till liv med hjälp av teater. Studerande från Kallion lukio och dramapedagoger från Drama och Teater rf tolkar historiska händelser och bjuder in deltagarna i en gemensam dramalek.

Eleverna förbereder sig inför tids- och matresan genom att delta i en ”resekurs” som arrangeras på Kino Engel 24 eller 25.4.2012.

Anvisningar om hur man deltar i utlottningen skickas till skolornas kulturkoordinatorer i februari 2012.

”Kunskap om den egna hembygden skapar trivsel och ger rötter. På så sätt lär man sig att uppskatta och värna om sin hemort.”

- Helsingfors stadsmuseums museilektor Anna Finnilä, HS 5.11.2