Tidsresan En dag på landet 

 

 

Tack Yle Vega Huvudstadsregionen för en trevlig pratstund i Knusbacka!

Intervjun finns nu på Yle Areena och där kan man också höra små smakbitar från vårens föreställning!

Tidsresan En dag på landet 

Tidsresor görs dagligen 13-31.5.2024
med start kl.9 och kl.12

Anmäl er här!

 


Hur levde man på landet förr?

Välkommen med på en tidsresa till Knusbacka bondgård i Hertonäs!
 

På Knusbacka bondgård är vårsysslorna i full gång och boskapen har släppts ut på bete.
– Men, det finns de som säger sig ha hört vargen yla om natten i närheten av Knusbacka…

 

Den populära tidsresan En dag på landet är en dramalek som genom lekens magi tar deltagarna tillbaka i tiden till sent 1800-tal på Knusbacka gård, där barnen träffar folket på gården livs levande. Deltagarna förflyttas bakåt i tiden, får gammaldagsnamn och -kläder och får hjälpa till med sysslorna på gården. Barnen får t.ex. byka och städa på gammalt sätt, lyssna på historier om folktro som personerna berättar, smaka på en bit mat och leka sånglekar från förr i tiden. Allt detta i en äkta allmogemiljö på Knusbacka gård i Hertonäs. Tidsresans tema och tidsperiod varierar per år.


Tidsresan tar ca 2 timmar och är riktad till barn (från 4 år) i daghem, förskola och lågstadiets lägre klasser. Tidsresan passar även för vuxengrupper.

Tidsresan ordnas veckorna 20-22. Två tidsresor per dag, starttider kl. 9 och kl 12.

Tidsresan ordnas också på finska: Päivä maalla

Max. 25 deltagare/ tidsresa.

Adress: Hertonäs gård (Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors)
Man tar sig dit enkelt genom att ta metro till Hertonäs, och sedan ta buss eller gå en 10 minuters promenad. 

 

Tidsresans målsättning är att ge barn ett historiskt perspektiv och en allsidig bild av en viss tidsperiod i ”förr i tiden”, samt att ge barnen förståelse för och insikter i gångna tiders värderingar och levnadsförhållanden.

En tidsresa är inte en traditionell teaterföreställning inför publik. Strukturen och berättelsen bildar tidsresans grund. Själva upplevelsen skapas tillsammans med publiken som deltar aktivt i berättelsen i interaktion med karaktärerna och genom konkreta sysslor där deltagarna får arbeta med sina händer. Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan. 
 

Respons av tidigare års tidsresenärer:

"Jag har hört så mycket gott om det här, men det överträffade nog alla förväntningar!"

"Alla tyckte väldigt mycket om tidsresan, många sa att det var bästa dagen på året, och de vill komma igen"


Arrangör: Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f.

Välkomna med på äventyr!

 

 

 

 

En dag på landet 2023 tackar:

Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f, Restaurant Gamla Kvarnen, Nylands hantverk, Pesuheikki Oy

Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet,

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse

Läs HBLs inslag om tidsresan för åk 4 (2016)

Lasten uutiset/Helsingin Sanomat gjorde ett inslag om Päivä maalla. Inslaget börjar vid 4.35. (2016)

Tidsresor under åren:

De glada Knusbackaborna tackar för årets En dag på landet -tidsresor!

DOT har gjort tidsresor i Helsingfors i 18 år. Tidsresorna har utvecklats i samarbete med Hertonäs Gårds museum, Helsingfors Stadsmuseum och Helsingfors kulturcentral och många, många skolbarn har fått ta del av levande historia genom dem.

Vi tackar Daghemmet Brita Maria Renlund för den fina responsen:

"Lokatternas tidsresa till Knusbacka gård år 1885 var en succé. Vi fick se hur man levde på en bondgård samt själva utföra olika sysslor som tex tvätta byk, ta upp potatis och mala salt. Programmet var väl utfört och anpassat till barnens ålder. Stort tack till föräldraföreningen, vi gör gärna om det! "

 • Perfekt program under terminen med något inspirerande, utbildande och roligt - i en säker miljö.

Vad vi förväntar oss av er:

 • Kom bara om ni är friska. Endast symptomfria deltagare med på tidsresan.
 • Hjälp oss att uppehålla god handhygien, hålla säkerhetsavstånd inom gruppen och i förhållande till våra skådespelare samt att beröra museets föremål endast med lov av vår personal.
 • Påminn föräldrarna om ändamålsenlig kläder och skor enligt väder.
 • Er personal har reda på vilka barn och vuxna som ni haft med er på tidsresan. Dokumentationen kan behövas för myndigheterna att eventuellt spåra upp en smittokedja.

Därför är en tidsresa på Hertonäs gård det bästa ni kan avsluta vårterminen med:

 • En tidsresa är en mångsidig upplevelse med alla sinnen. Upplevelsebaserat lärande som bäst.
 • Eleverna kommer bort från skolan, vistas ute i friska luften i en historisk intressant miljö.
 • De får lära sig historia på ett nytt, spännande och roligt sätt och skapar en personlig kontakt med de historiska händelserna och personerna på gården.
 • I den historiska miljön glöms vardagen, tidsresan är en en gemensam fantasilek med professionella skådespelare.
 • Syftet med tidsresan är att väcka intresset för historia och vår närmiljö.
 • Historia kopplas ihop med nutiden. Vad har ändrats? Vad skulle deltagarna vilja ha kvar från den gamla tiden?