Historiska stadsvandringar

Exempel på dramaverkstäder hittar du under sidan för Publikarbete

 

                 Från byggmästare Kantlin till överstinnan Karamzin

1800-talets Kronohagen Helsingfors stads Kulturcentral, Helsingfors stadsmuseum och DOT r.f.

Publiken guidas längs en bestämd rutt i stadskärnan och får träffa ”levande” historiska personer på autentiska platser.

Stadsvandringen visades för alla femteklassister i Helsingfors svenska lågstadieskolor. Rollerna spelades av elever ur Helsingfors gymnasier som valbara kurser i historia och drama. Kurs 1 omfattade forskning om den historiska perioden och de personer som gymnasisterna sedan gestaltade i kurs 2.
Kurs 2 om drama och rollgestaltning utmynnade i föreställningarna som pågick under 2-3 dagar.