Tidsresan om Cronstedt är tillbaka i maj 2022!

Carl Olof Cronstedt -förrädare eller hjälte?

En tidsresa om viceamiral Cronstedts tid på Hertonäs gård

 

“Tag allt hvad mörker finns i graf, 

Och allt hvad qval i lif, 

Och bilda dig ett namn därav

Och det åt honom gif. 

Det skall dock väcka mindre sorg 

än det han bar på Sveaborg.”

 

(Dikten Sveaborg av Runeberg)

 

Årets tidsresa handlar om viceamiral Cronstedt och livet på Hertonäs gård under hans tid. År 2020 var det Carl Olof Cronstedts minnesår, det hade då gått 200 år efter hans död. 

Målet med tidsresan är att ge deltagarna en helhetsbild av en viss tidsepok, dess förhållanden och värderingar. Den lämpar sig utmärkt för språkbadsgrupper och som en del av historie-, modersmåls eller konstundervisningen.

 

Sveriges viktigaste flottbas, Sveaborg, anfalls av Ryssland den 2 mars 1808. Sedan inleds en serie händelser som aldrig riktigt kunnat förklaras ens idag. Carl Olof Cronstedt, Sveaborgs befälhavare, kapitulerar utan strid och fästningen faller i ryska händer. Detta leder sedan till att Ryssland erövrar hela Finland. Finland som har varit en del av det svenska riket i 600 år, blir ett autonomt storfurstendöme inom det ryska riket och 1812 görs Helsingfors till storfurstendömets huvudstad.

Cronstedt kallas för förrädare, döms till döden, frias men förskjuts av många. Han flyttar till Hertonäs gård där han bor fram till sin död, år 1820.

Varför kapitulerade Cronstedt utan motstånd? Ville han beskydda civilbefolkningen på Sveaborg, blev han lurad eller var han faktiskt mutad? Och vad skulle ha hänt med Finland om Sverige istället vunnit över Ryssland år 1809? Dessa frågor med fler får deltagarna i årets tidsresa om Cronstedt fundera på. Tidsresan utspelar sig på Hertonäs gård år 1815. Kanske får du även tala med Cronstedt själv?

Föreställningen utspelar sig i herrgårdsbyggnaden och i området runtom. Tillsammans med en historisk karaktär rör sig elevgrupperna runt i området och får uppleva olika scener och interagera med historiska karaktärer.

 

Målgrupp: åk 4 uppåt och språkbadsgrupper

Max 20-25 elever/grupp och tidsresa

Tidpunkt: Maj 2022 - vecka 19

Tre tidsresor/dag med starttiderna kl 9, kl 11 och kl 13.

Längd: ca 75 minuter

Plats: Hertonäs gård, Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors

OBS! Begränsat antal tidsresor. 

Bokningar och frågor: kontakt(at)dotdot.fi

Vi beaktar myndigheternas COVID-19 instruktioner

Boka din grupps tidsresa via denna länk:

BOKNINGAR CRONSTEDT 2022

OBS! Länken gäller skolor.

Övriga gruppbokningar: kontakt@dotdot.fi

 

Vi tackar:

Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f, Restaurant Gamla Kvarnen, Suomen Kansallisteatteri, Pesuheikki Oy

Stiftelsen Tre Smeder, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner

Foto: Cata Portin

Lärare i årskurs 5:

“Om vi trivdes! Jag tror att det inte fanns en enda elev som gick oberörd därifrån. Detta märktes särskilt tydligt när klockan pinglade och vi ombeds bli "vanliga" igen. Många hade velat att det fortsatte. Tack ska ni ha. Kultur behövs i dessa tider!”

 

HBLs inslag från hösten 2020:

 

 

Bekanta dig med vår säkerhetsinstruktion. Så här tryggar vi allas vår säkerhet under tidsresan:

 

"DOT följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Deltagarnas och personalens hälsa är huvudfokus i utförandet av tidsreseverksamheten. Tidsresorna är interaktiva till sin natur och har alltid kunnat tillämpas enligt målgrupp och dess behov. Verksamhetens deltagarantal är lågt med ett rekommenderat deltagarantal på 20-25 deltagare/tidsresa, därtill delas grupperna stundvis i ännu mindre grupper. Verksamheten pågår mestadels utomhus och hygien och säkerhetsavstånd beaktas i tidsresans upplägg. 

Vi hoppas i dessa tunga tider kunna ge er en trygg, rolig och minnesvärd upplevelse. Välkommen på tidsresa! "

Vi tänker på er säkerhet:

 • Perfekt program under terminen med något inspirerande, utbildande och roligt - i en säker miljö.
 • DOT tänker på allas säkerhet och på att aktivt minimera smittorisken i allt vi gör.
 • Verksamheten sker till största del utomhus i friska luften, inga stängda utrymmen.
 • Inga blandade grupper. Tidsresan visas för en skolklass eller daghemsgrupp åt gången.
 • Alla aktiviteter kan förverkligas utan fysisk kontakt.
 • Vi är måna om att hålla säkerhetsavstånd till gruppen.
 • Vi beaktar hygienen hos vår personal.
 • Handdesi och tvål finns till allas förfogande. Rekvisitan används bara av en grupp per dag och desinficeras mellan  grupperna.

Vad vi förväntar oss av er:

 • Kom bara om ni är friska. Endast symptomfria deltagare med på tidsresan.
 • Hjälp oss att uppehålla god handhygien, hålla säkerhetsavstånd inom gruppen och i förhållande till våra skådespelare samt att beröra museets föremål endast med lov av vår personal.
 • Påminn föräldrarna om ändamålsenlig kläder och skor enligt väder.
 • Er personal har reda på vilka barn och vuxna som ni haft med er på tidsresan. Dokumentationen kan behövas för myndigheterna att eventuellt spåra upp en smittokedja.

Därför är en tidsresa på Hertonäs gård det bästa ni kan avsluta vårterminen med:

 • En tidsresa är en mångsidig upplevelse med alla sinnen. Upplevelsebaserat lärande som bäst.
 • Eleverna kommer bort från skolan, vistas ute i friska luften i en historisk intressant miljö.
 • De får lära sig historia på ett nytt, spännande och roligt sätt och skapar en personlig kontakt med de historiska händelserna och personerna på gården.
 • I den historiska miljön glöms vardagen, tidsresan är en en gemensam fantasilek med professionella skådespelare.
 • Syftet med tidsresan är att väcka intresset för historia och vår närmiljö.
 • Historia kopplas ihop med nutiden. Vad har ändrats? Vad skulle deltagarna vilja ha kvar från den gamla tiden?