KRUT, KANONER OCH KONFEKT
Kriget 1808-09 och
Helsingfors

Tidsresa på Hertonäs Gård och Knusbacka för åk 5
Tidsresan är en dramalek som genom lekens magi tar deltagarna till år 1809 där de dras med i händelserna på Hertonäs gård och träffar de historiska personerna livslevande.
Tidsresan följs upp av Del 2: Utställningen 1809 - Rikssprängning och begynnelse
inkl. dramaverkstäder på Nationalmuseum under tiden 14 – 31 oktober 2009.
Skådespelarna är gymnasister från Brändö gymnasium, gymnasiet Lärkan och DOT r.f.
Musiken framförs av Asta Lötjönen och Hedvig Paulig från Nationaloperan.