Scenen mitt i byn - Kylä näyttämönä

Lokalhistoriska vandringar i skärgården 

Vaelluksia saariston paikallishistoriassa

 

Projektet Scenen mitt i bynlokalhistoriska vandringar i skärgården förmedlar proffskunskap om hur dramametoder kan användas för att lyfta fram skärgårdens historia och miljöer. Projektet ordnar en dramakurs för föreningsaktiva, guider och andra aktörer som vill lära sig att arbeta med dramavandringar. Målet är att skapa dramavandringar som visas upp sommaren 2013.  Verksamhetsområdet är Pargas stad.

Utbildningen har startat 2012 och pågår till hösten 2013. Utbildare är Anne Sandström och  Ellu Öhman från DOT r f


Hankkeessa Kylä näyttämönävaelluksia saariston paikallishistoriassa nostetaan esiin saariston historia, elämänkohtalot ja miljööt tuottamalla dramatisoituja opaskierroksia. Hankkeeseen osallistujille tarjotaan draamaopetuksen kurssi. Kurssin kohderyhmä muodostuu yhdistysaktiiveista, oppaista ja muista toimijoista, jotka haluavat oppia vetämään draamavaelluksia. Kurssin aikana valmistellaan muutama draamavaellus, jotka toteutetaan kesällä 2013. Hankkeen toiminta-alue on Paraisten kaupunki.

Projektets hemsida - Hankkeen kotisivu

http://scenenmittibyn.wordpress.com/

Facebook


Uppgifter angående Posintra- projektet (2009)

Posintra Spritprojekt
Dramautbildning 32 h

Utbildningen inleds onsdagen den 16.12.09
kl 17.00- 20.00
plats: Café Cabriole, Biskopsgatan 30
övre våningen, vid torget i Borgå
Den här utbildningen riktar sig till dej som är guide eller till dej som i din förenings eller ditt företags verksamhet vill levandegöra berättelser från 20- talet i Östra Nylands skärgård. Berättelserna handlar om livet, människan, naturen och havet, spritsmuggling och händelser under förbudslagstiden.
Utbildare är dramalärare Anne Sandström och dramainstruktör Ellu Öhman från DOT r f


Kort om spritprojektet
Spritprojektet förlänger turistsäsongen och skapar produkter och tjänster mångsidigt. Tillsammans utvecklar vi turismen i Östra Nylands skärgård.
- samlar in historier från tiden kring förbudslagen
- utgående från historierna görs produktutveckling
- produkterna förädlas att användas inom turismnäringen
- vi testar nya produkter och tjänster för olika målgrupper
Projektet har nu över 50 deltagare. Med finns turismföretagare, föreningar samt privatpersoner som funderat på företagsverksamhet. Många har också idéer för verksamhet som kan utvecklas inom projektet. Projektet arrangerar föreläsningar, som stöder din produktutveckling.
Programmet på följande sida!

Utbildningen består av 5 närstudiepass.
Anmäl dej till hela utbildningen. Hela utbildningen, 32 h kostar 60 €/person.
De 20 första anmälda antas till utbildningen. Anmälningar till Annika. VÄLKOMMEN!
Annika Weckman projektchef Posintra Oy, Gnistvägen 1, 06150 Borgå, Tfn 050-308 4388 annika.weckman@posintra.fi, www.posintra.fi/turism och kreativa branschen/spritprojekt